Төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлт
Бидний  ажлын амжилт

“ДАРХАН-ӨРГӨӨ” ПОЛИТЕХНИК КОЛЛЕЖ

1
2
3
4
5

МЭДЭЭЛЭЛ

Элсэлт авч байна

2021-2022 оны хичээлийн жилийн элсэлт авч байна
ДАРХАН-ӨРГӨӨ ПОЛИТЕХНИК КОЛЛЕЖ_2021_Compress

ХОЛБОО БАРИХ

Хаяг: Дархан сум 13-р баг

Их сургуулийн гудамж

ДАРХАН-ӨРГӨӨ ПОЛИТЕХНИК КОЛЛЕЖ

УТАС: +976 70370038

E-Mail: info@darkhanurguu.edu.mn